Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Martin Heidegger    
Bytie nemože byť, lebo ak by bolo, už by nebolo Bytím, ale jestvujúcnom.
O


Zdroj: Kants These ueber das Sein. In: GA9, s.479.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk