Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Parmenides    
Lebo to sa nikdy nebude môcť dokázať, že jestvuje nebytie...
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Parmenides    
Lebo to sa nikdy nebude môcť dokázať, že jestvuje nebytie...
O

Zdroj: 28 B 7 (Zo Sexta) in Antologia z diel filozofov
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk