Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
Pojem "bytie", ktoré spája predikát so subjektom (jablko "je" červené) chcú niektorí filozofi presnejšie určiť. Ako nevinní realisti však pod týmto slovom myslia telesa. Bytie sa im vzdá vznešenejšie ako stoličky a stôl, ktoré v skutočnosti myslia.
O


Zdroj: Schopenhauer: Welt als Wille und Vorstellung, s 683 (v poznamkach s 22)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk