Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Dáta sú zbierkou faktov, ako sú čísla, popisy a pozorovania, ktoré sa používajú pri rozhodovaní. Dáta (Údaje) môžete klasifikovať ako štruktúrované, pološtruktúrované alebo neštruktúrované.
O


Zdroj: https://docs.microsoft.com/sk-sk/learn/modules/explore-core-data-concepts/2-identify-need-data-solutions
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk