Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Najmenšou jednotkou informácie je 1 bit, t.j. správa o realizácii jedného z dvoch možných stavov.
O


Zdroj: Sobota B. a kol.:Úvod do programovania a sietí,Košice, elfa, 2011
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk