Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Informácia môže byť buď údaj (stav, miera, hodnota, t.j. približne správa) alebo inštrukcia (akcia, návod, t.j. približne význam) alebo ich zloženie.
O


Zdroj: Sobota B. a kol.:Úvod do programovania a sietí,Košice, elfa, 2011
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk