Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Anaximandros Miletsky / Talesov ziak    
Z hmoty sa vylučujú protiklady v nej obsiahnuté.
O


Zdroj: 12 A 9 (z Aristotela) In Antologia z diel filozofov
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk