Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Zenon z Eley    
Pohybujúce sa nepohybuje ani v tom priestore, v ktorom sa nachádza, ani v tom, v ktorom sa nenachádza.
O


Zdroj: Zenon: Antologia z diel filozofov. Predsokratovci a Platon. s.124 (29 A 24)(Z Eudema)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk