Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Immanuel Kant    
Priestor mimo našej predstavy nie je ničím. Priestor sám so všetkými javmi ako predstavami sa nachádza len vo mne.
O


Zdroj: Horvat.J.B Objasnenie nedostatocnosti základov Kantovho diela
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk