Citáty filozofov

Zdroj: "Eliáš Ladiver a Michal Greguš - Osobnosti a ich dielo v obraze doby", Prešov 1995, s.37
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk