Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - fyzikalizmus    
Je voda vlhká? Ak sa na veci pozrieme hlbšie, napr. pod nejakým supermikroskopom alebo keby sme boli takí veľkí ako atómy alebo molekuly, tak by sme nevideli mokrosť vody, ale videli by sme len častice.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk