Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Eliáš Ladiver : Ak je atóm chápaný ako fyzický bod, resp. hmotný princíp prírodného telesa, mal by byť zmyslovo vnímateľný, kedže ale atómy pre svoju nepatrnosť unikajú nášmu zraku (a sú akoby zmyslovo nevnímateľné), preto teda atómy nemožno chápať ako fyzické body, ale len ako matematické body, t.j. len ako ideálne entity.
--------
----


Zdroj: "Eliáš Ladiver a Michal Greguš - Osobnosti a ich dielo v obraze doby", Prešov 1995, s.36-37
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk