Eliáš Ladiver

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Eliáš Ladiver

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1633 až 1686

bol slovenský profesor Prešovskej školy, filozof a dramatik.Bol prívržencom aristotelovskej filozofie a protestantský scholastik. Písal filozofické rozpravy a školské divadelné hry, ktoré majú polemický charakter. Venoval sa tiež otázkam logiky, etiky, rétoriky a metafyziky. Tieto tendencie sledoval aj vo svojich dielach.Diela : 1656 – Poznámky o duši (Annotationes in pneumaticam)
1658 – Poznámky o logike (Annotationes in logicam)
1662 – Neochvejný dôkaz (Assertio immota)
1667 – O atómoch proti Cabanovi (De atomis contra Zabanium)
1668 – Vo viere stály Eleazár (Eleazar constans), divadelná hra rozvíjajúca biblický príbeh o hrdinovi, ktorý odmieta konať proti svojej viere
1669 – Udatný Papinián (Papinianus tetragonos), divadelná hra s antickým námetom, vyzdvihujúca morálku nad bezprávím a násilím
1671 – Pravidlá logiky (Summulae logicae)

Povedali o ňom

Niekto : Proti nominalistovi Cabanovi je Ladiver realistom. Kým Caban odpiera obecninám existenciu a tvrdí, že vznikajú po veciach a stvorili ich indivíduá, prehlasuje Ladiver, že universalia in intellectu sunt res, čo odôvodňuje tým, že accidens nemá oddelenej existencie od substancie, preto universale, ktorá je v našej mysli musí byť res. (ad Izák Caban, Eliáš Ladiver) >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk