Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Proti nominalistovi Cabanovi je Ladiver realistom. Kým Caban odpiera obecninám existenciu a tvrdí, že vznikajú po veciach a stvorili ich indivíduá, prehlasuje Ladiver, že universalia in intellectu sunt res, čo odôvodňuje tým, že accidens nemá oddelenej existencie od substancie, preto universale, ktorá je v našej mysli musí byť res. (ad Izák Caban, Eliáš Ladiver)
O


Zdroj: J. Červenka In "Eliáš Ladiver a Michal Greguš - Osobnosti a ich dielo v obraze doby", Prešov 1995, s.36
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk