Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Marcuse    
Marxova teória sa musí opraviť, ale veľa z Marxovej teórie ohľadom vývoja kapitalizmu sa potvrdilo : 1) Koncentrácia ekonomickej moci 2) Zlúčenie ekonomickej a politickej moci 3) Rast zasahovania štátu do ekonomiky 4) Rasť ťažkostí spojených s obmedzovaním zisku?? 5) Potreba neoimperializmu, potreba tvorby nových trhov a akumulácie kapitálu
O


Zdroj: youtube - The Frankfurt School with Herbert Marcuse 18:50
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk