Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Marcuse    
Skutočným pokrokom by bolo odstránenie práce, uspokojenie prežita. Nemôžu ho však urobiť organizácie, ktoré vznikli kôli boju o prežitie. Ukončenie boja o prežitie vyžaduje nové organizácie, tie staré sa však držia.
O


Zdroj: Herbert Marcuse - Eindimensionale Mensch
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk