Gilbert Ryle

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Gilbert Ryle

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1900 až 1976

filozofia jazyka


Filozofická škola: filozofia jazyka


Diela : The Concept of Mind (1949)

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk