Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - kapitalizmus    
Existuje jeden parameter kvality zdravotníctva a tým je priemerná dĺžka veku, a tá bola vo všetkých komunistických krajinách zretelne nižšia, ako vo vyspelej civilizácii.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - kapitalizmus    
Existuje jeden parameter kvality zdravotníctva a tým je priemerná dĺžka veku, a tá bola vo všetkých komunistických krajinách zretelne nižšia, ako vo vyspelej civilizácii.
O
O
----

Zdroj: http://daimonion.blog.portal.sk/detail-socialne-najspravodlivejsi-system-%97-komunizmus-iii..html?a=a643df673a1c38774e25abe3d8fcc199
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk