Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Monistický svetonázor (hlavne eúrópska-kontinentálna filozofia , Grécko, Taliansko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko ) je predpokladom pre kreatívnu socialistickú (v zmysle kreatívneho socializmu) víziu ako aj víziu enviromentálnej politiky, ktorá neprijíma delenie na ľudí a prírodu, ani delenie na ľudí a ľudí, tak ako je to v individualistickej (teda nie socialistickej) , dualistickej, empirickej filozofii, hlavne anglo-amerického pôvodu. ktorá je predpokladom pre kapitalizmus.
O


Zdroj: (12) G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik (erklärt von Marco de Angelis) (12. Folge) 17:01
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk