Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : V Marxovej filozofii boli zárodky, ktoré viedli ku neskorším zločinom komunizmu.
--------
----

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk