Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Karol Marx    
Dejiny všetkých doterajších spoločností sú dejinami triednych bojov.
O
O
----------------

Zdroj: Marx : Komunistický manifest
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk