Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Karol Marx : Na počiatku určitej epochy sú vlastnické vzťahy v oblasti nástrojov, strojov atď. ešte bezrozporne spojené zo spôsobom výroby tovaru. Historický proces však prináša nárast rozporov. (napr. lovec a zberač zo začiatku etapy prechádza v otroka ku koncu etapy, slobodný roľník prechádza v nevoľníka, remeselník a mešťan prechádza v robotníka,proletára)
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Karol Marx    
Na počiatku určitej epochy sú vlastnické vzťahy v oblasti nástrojov, strojov atď. ešte bezrozporne spojené zo spôsobom výroby tovaru. Historický proces však prináša nárast rozporov. (napr. lovec a zberač zo začiatku etapy prechádza v otroka ku koncu etapy, slobodný roľník prechádza v nevoľníka, remeselník a mešťan prechádza v robotníka,proletára)
O
O
----

Zdroj: Encyklopedický atlas filozofie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk