Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
..všetci ľudia sú si rovní, iba nespravodlivé spoločenské usporiadanie zavádza medzi nimi nerovnosť, a to najmä nerovnosť sociálnu.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
..všetci ľudia sú si rovní, iba nespravodlivé spoločenské usporiadanie zavádza medzi nimi nerovnosť, a to najmä nerovnosť sociálnu.
O
O
----

Zdroj: http://daimonion.blog.portal.sk/detail-socialne-najspravodlivejsi-system-%97-komunizmus-i..html?a=06ca3f89f6e0237bd13cb6f89bccc381
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk