Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : ..po krachu komunistického štátu a otvorení sa svetovej ekonomike sme (Československo) nemali na trhu čo ponúknuť a logicky sme spadli do úrovne rozvojových krajín.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
..po krachu komunistického štátu a otvorení sa svetovej ekonomike sme (Československo) nemali na trhu čo ponúknuť a logicky sme spadli do úrovne rozvojových krajín.
O
O

Zdroj: http://daimonion.blog.portal.sk/detail-socialne-najspravodlivejsi-system-%97-komunizmus-ii..html?a=196f3f425a9ed02328d6d35b4d0430b6
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk