Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Komunizmus na rozdiel od kapitalizmu hospodársku krízu spôsobenú nedostatkovým trhom nemá ako riešiť bez vlastného zániku, čo sa aj stalo.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Komunizmus na rozdiel od kapitalizmu hospodársku krízu spôsobenú nedostatkovým trhom nemá ako riešiť bez vlastného zániku, čo sa aj stalo.
O
O
------------

Zdroj: http://daimonion.blog.portal.sk/detail-socialne-najspravodlivejsi-system-%97-komunizmus-i..html?a=06ca3f89f6e0237bd13cb6f89bccc381
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk