Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Vzhľadom na to, že každý musel byť zamestnaný a v intenciách sociálnej spravodlivosti boli rozdiely medzi mzdami malé, ľudia sa snažili vysporiadať s touto situáciou v zmysle svojej prirodzenosti, teda za tie isté mzdy odovzdať pokiaľ možno najmenej práce.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Vzhľadom na to, že každý musel byť zamestnaný a v intenciách sociálnej spravodlivosti boli rozdiely medzi mzdami malé, ľudia sa snažili vysporiadať s touto situáciou v zmysle svojej prirodzenosti, teda za tie isté mzdy odovzdať pokiaľ možno najmenej práce.
O
O
----

Zdroj: http://daimonion.blog.portal.sk/detail-socialne-najspravodlivejsi-system-%97-komunizmus-ii..html?a=196f3f425a9ed02328d6d35b4d0430b6
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk