Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
A socialisti (a to je zaujímavé) majú tendenciu veriť, že otázky týkajúce sa morálky bohatstva sú relatívne nedôležité, pretože ich oveľa viac zaujíma, ako štát rozdeľuje bohatstvo, ako to, čo sa jednotlivci s ním rozhodnú urobiť.
O


Zdroj: A.Q. SMITH - https://www.currentaffairs.org/2017/06/its-basically-just-immoral-to-be-rich
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk