Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
S týmto návykom na voľnosť pohybu v prírode somsa začiatkom deväťdesiatych rokov ocitol v Amerike, ktorá ma vyhnala na asfalt. Prepadol ma tiesnivý pocit fyzickej neslobody, aký som nezažil za komunizmu. (pozn. len necelá tretina územia USA je voľne priechodná, postupne víťazili vlastníci pozemkov)
O


Zdroj: Martin M. Šimečka: Telesná výchova, s.105
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk