Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Védy (indické)    
Vtedy nebolo neexistujúce ani existujúce; nebola ríša vzduchu ani obloha za ňou. Kde bolo všetko obsiahnuté a skryté? Bola to voda, nevnímateľná hĺbka vôd? 2 Vtedy nebola smrť ani nebolo nič nesmrteľné; nebolo žiadne rozlíšenie medzi dňom a nocou. Svojou vnútornou silou dýchalo JEDNO bez dychu a mimo neho nebolo nikde nič iné. 3 Temnota bola spočiatku skrytá temnotou; Bez výrazných znakov to všetko bola voda. To, čo vzniklo, prázdnotou bolo zakryté, To Jedno silou tepla vzniklo. 4 Následne vznikla Túžba (Láska) na začiatku, Túžba, počiatočné semienko a jadro Ducha. Mudrci hľadajúci myšlienky srdcom odhalili toto spojivko existujúceho a neexistujúceho. 5 Pochádza táto iskra zo zeme, všetko prenikajúca a všadeprítomná, alebo z neba? Potom boli zasiate semená a povstala mocná sila - príroda (energia) pod ňou a moc a vôľa (slobodný impulz) nad ňou. 6 Kto to vie? Kto na tomto svete to môže vyhlásiť, odkiaľ bolo toto stvorenie, odkiaľ to bolo vyvolané? Bohovia vznikli neskôr ako vznikol svet; tak kto vie, odkiaľ to vzniklo? 7 Ten, od ktorého pochádza toto veľké stvorenie. Či už to bola jeho vôľa alebo nebola ; Najvyšší jasnovidec, ktorý je v najvyššom nebi, On to vie - alebo dokonca ani on nevie.
O


Zdroj: RV . 10 ,129 https://www.creationmyths.org/rigveda-10-129-indian-creation/ a tiež https://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/rv10129.htm
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk