Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Védy (indické)    
Kto vie, odkiaľ vyšlo toto veľké stvorenie? On, od ktorého pochádza toto veľké stvorenie. Či už jeho vôľa bola alebo bola stlmená, Najvyšší jasnovidec, ktorý je v najvyššom nebi, On to vie - alebo dokonca ani on nevie.
O


Zdroj: RV . 10 ,129 (https://www.creationmyths.org/rigveda-10-129-indian-creation/)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk