Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Thales z Miletu : Všetko pozostáva z vody a pretože prazáklad (arche) sa chápe ako oživený je tiež všetko oživené.
----
----


Zdroj: bez zdroja
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk