Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Rieka je naozaj dobrý obraz diania.. Každá rieka má však brehy.... Rieka nielenže tečie ale tiež proste je. Ani ľudská bytosť, rovnako ako rieka, nie je len striedaním a dianím. Pravdou človeka je jeho možnosť byť. Skutočnosť je jednotou skrytosti stáleho a pomíjavosti odkrytého.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Rieka je naozaj dobrý obraz diania.. Každá rieka má však brehy.... Rieka nielenže tečie ale tiež proste je. Ani ľudská bytosť, rovnako ako rieka, nie je len striedaním a dianím. Pravdou človeka je jeho možnosť byť. Skutočnosť je jednotou skrytosti stáleho a pomíjavosti odkrytého.
O
O

Zdroj: Provazník Jan: Hérakleitos ve světle mythické moudrosti s. 18-19
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk