Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
Ľudská nátura je takej povahy, že jeho šťastie nezávisí ani tak na tom či je človek hore, alebo dole, ale skôr na tom či stúpa alebo klesá. Ak napr. jeho majetok rastie je šťastný, ak sa zmenšuje je nešťastný, nezáisle na veľkosti majetku. Záleží však aj na tom, aký majetok pozoruje u druhých.
O


Zdroj: Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung.Koln, Parkland 2000
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk