Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Sokrates    
Ľudia, čo si peniaze nahonobili sami, cenia si cih raz tak vysoko ako ostatní. Lebo ako milujú básnici svoje básne a otcovia svoje deti, tak visia na peniazoch tí, čo ich zarobili, ako na svojom diele, ďalej však aj pre úžitok ako ostatní. Preto bývajú aj v spoločenskom styku nepríjemní, lebo poznajú iba chválu bohatstva.
O


Zdroj: Sokrates In Platón :Štát , Bratislava, Kaligram 2009, s.22
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk