Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Čas - to je jediné čo máte.
O


Zdroj: Bodil Jonssonová : Deset myšlenek o čase, s.11
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk