Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Spoločné vlastníctvo, resp. nevlastníctvo je zlé aj pre ekológiu, pretože ak na svojom majetku spaľujem uhlie, tak splodiny vypúšťam do vzduchu, ktorý patrí všetkým, resp. nikomu.
O


Zdroj: parafráza, zdroj Sternstunde Philosophie: Eigentum – Fluch oder Segen? - Der philosophische Stammtisch
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk