Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Majetok boháča je jeho opevneným mestom, kým skazou núdznych je ich chudoba.
O


Zdroj: Prís 10,15
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk