Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Konfucius - Kchung Fu-c’ : Ten kto sa uspokojí s jednoduchým jedlom na jedenie, s čistou vodou na pitie a s ohnutým ramenom namiesto podhlavníka na spanie dosiahne aj napriek všetkému vnútornú vyrovnanosť a blaženosť. Nespravodlivo získané bohatstvo je mi preto vzdialené ako oblaky plynúce nad mojou hlavou!
----
----


Zdroj: Konfucius : Rozhovory a výroky (Lun Ju) , Slovenský tatran , bratislava 2006 , s. 99
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk