asketizmus

Iné zobrazenie filozofických škôl


asketizmus

Kategória: etika

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Asketizmus (z gr. askeo - cvičím sa) je princíp správania a spôsob života, pre ktorý je charakteristická zdržanlivosť v uspokojovaní potrieb, zriekanie sa blaha s cieľom dosiahnuť morálny alebo náboženský ideál, resp. priblíženie sa k duchovným skúsenostiam / wikipediaPovedali o nej

Friedrich Nietzsche : Samotné ľudstvo stále trpí následkami týchto kňazských liečebných naivít! Pomyslime napríklad na určité formy stravovania (vyhýbanie sa mäsu), pôst, sexuálnu zdržanlivosť, útek „do púšte“ ... k tomu sa treba prirátať celú kňažskú a jemnú metafyziku nepriateľskú voči zmyslom, ktorá robí človeka lenivým a zároveň rafinovaným, ich samohypnotizácia na spôsob fakírov a Brahmanov - ... a to nakoniec ... nič (alebo Boh - túžba po unio mystike s Bohom je budhistickou túžbou po ničom, nirváne - a nič viac!). (ad asketizmus) >>

Friedrich Nietzsche : Kázanie o cudnosti je verejným nabádaním k protiprirodzenosti. Každé pohŕdanie sexuálnym životom, každé jeho znečistenie výrazom „nečistý“ je skutočným hriechom proti svätému duchu života. (ad asketizmus) >>

Friedrich Nietzsche : Čo to znamená, keď filozof ospevuje asketické ideály?.. Chce uniknúť trápeniu.. Arthur Schopenhauer, ktorý považoval sexualitu za svojho osobného nepriateľa (včítane jej nástroja, ženy, --instrumentum diaboli--), potreboval nepriateľov na to aby mohol robiť to čo miloval - používať pochmúrne, žlčové, čierno zelené slová; zúriť pre samo zúrenie ako svoju vášeň; ochorel by , stal by sa pesimistom (lebo ním nebol, hoci ním chcel byť) bez svojich nepriateľov , bez Hegela, bez žien, zmyslovosti a všetkej vôle k existencii, prežitiu. Schopenhauer by inak nezostal , nechal by to tak; jeho nepriatelia ho držali, jeho nepriatelia ho stále zvádzali k existencii, jeho hnev bol ako pri starých kynikoch jeho občerstvenie, jeho odmena, jeho liek voči hnusu, jeho šťastie. (ad asketizmus) >>

Arthur Schopenhauer : Pre askétu je diabol personifikáciou všetkého, čo ho odvádza od rezignácie. (ad asketizmus) >>

Friedrich Nietzsche : Čo znamenajú asketické ideály? - Pri umelcoch nič alebo všeličo; pri filozofoch a učencoch niečo ako inštikt pre vhodné podmienky na vyššiu intelektuálnosť; pri ženách v najlepšom prípade, láskavosť zvádzania, trochu jemnosti na peknom tele, nádych anjelskosti pekného tučného zvieraťa, pri fyziologicky nedokonalých ( čo je väčšina smrteľníkov) pokus urobiť sa "príliš dobrými" pre tento svet.... (ad asketizmus) >>

Arthur Schopenhauer : Askétovi sú všetky túžby ako šachové figúrky po dohranej partii. (ad asketizmus) >>

Arthur Schopenhauer : Askéta pochopil protirečenie vôle voči sebe samej. (ad asketizmus) >>Výroky v duchu tejto školy:

Na otázku Ako žiť?

Diogenes zo Sinopy : Opustis otcovsky dom a budes zit v pivnici, opustenej vezi alebo v hlinenom sude... >>

Plotinos : Čistá duša je duša zameraná na intelektuálny princíp, odvrátená od hmoty. Človek by mal žiť spravodlivo a nábožne vo svetle filozofie a utekať od neresti. >>

Konfucius - Kchung Fu-c’ : Ten kto sa uspokojí s jednoduchým jedlom na jedenie, s čistou vodou na pitie a s ohnutým ramenom namiesto podhlavníka na spanie dosiahne aj napriek všetkému vnútornú vyrovnanosť a blaženosť. Nespravodlivo získané bohatstvo je mi preto vzdialené ako oblaky plynúce nad mojou hlavou! >>

Konfucius - Kchung Fu-c’ : Tak ako prebujnelá rozkoš vedie k vyčerpanosti, tak aj prehnaná striedmosť vedie k bezcitnosti. Lenže prebujnelá rozkoš je omnoho horšia ako prehnaná striedmosť. >>

Niekto : Treba utekať od všetkých pôžitkov, ako od pascí, cez ktoré sa k nám dostáva utrpenie. Prirodzený stav je najznesiteľnejší, každá pomôcka, cez ktorú sa snažíme uľahčiť si život prináša nové a väčšie utrpenie ako bolo pôvodné. Lepšie je vzdat sa chcenia ako sa snažiť (zväčša bezvýsledne), keď to dosiahneme báť sa straty, a zažívať prípadnú bolestnú stratu. >>

Na otázku Čo jesť?

Konfucius - Kchung Fu-c’ : Ten kto sa uspokojí s jednoduchým jedlom na jedenie, s čistou vodou na pitie a s ohnutým ramenom namiesto podhlavníka na spanie dosiahne aj napriek všetkému vnútornú vyrovnanosť a blaženosť. Nespravodlivo získané bohatstvo je mi preto vzdialené ako oblaky plynúce nad mojou hlavou! >>

Na otázku Je majetok dobrý alebo zlý?

Diogenes zo Sinopy : Opustis otcovsky dom a budes zit v pivnici, opustenej vezi alebo v hlinenom sude... >>

Konfucius - Kchung Fu-c’ : Ten kto sa uspokojí s jednoduchým jedlom na jedenie, s čistou vodou na pitie a s ohnutým ramenom namiesto podhlavníka na spanie dosiahne aj napriek všetkému vnútornú vyrovnanosť a blaženosť. Nespravodlivo získané bohatstvo je mi preto vzdialené ako oblaky plynúce nad mojou hlavou! >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk