Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Plotinos - asketizmus    
Čistá duša je duša zameraná na intelektuálny princíp, odvrátená od hmoty. Človek by mal žiť spravodlivo a nábožne vo svetle filozofie a utekať od neresti.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Plotinos - asketizmus    
Čistá duša je duša zameraná na intelektuálny princíp, odvrátená od hmoty. Človek by mal žiť spravodlivo a nábožne vo svetle filozofie a utekať od neresti.
O
O
----

Zdroj: Plotinos : On the nature and source of evil
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk