Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Majetok pre boháča je ako opevnené mesto, javí sa mu sťa nedostupná hradba.
O


Zdroj: Prís 18,11
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk