Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza    
Slobodný človek sa nikdy nedopúšťa podvodu, ale vždy koná čestne.
O

Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk