Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Jacques Derrida    
Nástrojom na oslobodenie sa spod nadvlády jazyka a cestou k pravde je dekonštrukcia.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Jacques Derrida    
Nástrojom na oslobodenie sa spod nadvlády jazyka a cestou k pravde je dekonštrukcia.
O
O
----

Zdroj: Podcast Pravidelná dávka 144. Postmodernizmus
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk