Citáty filozofov

Zdroj: Wilhelm Weischedel - Zadné schody filozofie - Schopenhauer
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk