Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Odriekanie v mene druhých je neslobodné
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Odriekanie v mene druhých je neslobodné
O
O
----

Zdroj: Axel Honneth: Den Sozialismus zur Vollendung bringen (Sternstunde Philosophie, 17.1.2016)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk