Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Individuálna sloboda znamená, že mám vo svojich rukách to, že môžem splniť svoje zámery.
--------
----


Zdroj: Axel Honneth: Den Sozialismus zur Vollendung bringen (Sternstunde Philosophie, 17.1.2016)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk