Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Sloboda znamená aj sebakontrolu, sebaobmedzenie.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Sloboda znamená aj sebakontrolu, sebaobmedzenie.
O
O
----

Zdroj: Youtube: Sternstunde Philosophie - Martin Saar: Was die Macht mit uns macht
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk