Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Marcus Aurelius : Nikto nie je slobodný, kto nie je pánom seba samého.
--------
----
Marcus Aurelius : Nikto nie je slobodný, kto nie je pánom seba samého.
--------
----
Marcus Aurelius : Nikto nie je slobodný, kto nie je pánom seba samého.
--------
----
Marcus Aurelius : Nikto nie je slobodný, kto nie je pánom seba samého.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Marcus Aurelius    
Nikto nie je slobodný, kto nie je pánom seba samého.
O
O

Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk