Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Sloboda začína tam, kde sa končí potreba vyhovieť ostatným.
O


Zdroj: facebook
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk