Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Sloboda v spočíva v možnosti rozhodnúť sa medzi dobrom a zlom, nezávisle od toho, k čomu nás núti telo, alebo iné okolnosti.
--------
----


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk