Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Sloboda v spočíva v možnosti rozhodnúť sa medzi dobrom a zlom, nezávisle od toho, k čomu nás núti telo, alebo iné okolnosti.
----
----


Zdroj:
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk